Informacje

„Członkami Towarzystwa mogą zostać pracownicy, emeryci i renciści Kopalni „KONIN” i ich rodziny oraz pracownicy całej grupy kapitałowej i osoby z zewnątrz po złożeniu  Deklaracji Przystąpienia„ – § 8  Regulaminu Towarzystwa Turystycznego „GWAREK”.

Telefony kontaktowe

Witold Kłosowiak  –  63 247 6422
Tomasz Piasecki  –  508 285 755
Piotr Ordan – 63 247 6285
Tomasz Stolarski  –  63 247 6395

Deklaracje przystąpienia do Towarzystwa Turystycznego „GWAREK” oraz składkę członkowską w wysokości 20 zł/rocznie należy składać do w/w osób lub w formie elektronicznej na adres ttgwarek@kwbkonin.pl  (łącznie z wpłatą składki na n/w  konto).

Nr konta bankowego do wpłacania  składki członkowskiej:
46 1090 1199 0000 0001 1097 5714  (z dopiskiem „składka”)

Załączniki: